Cikaracak

Ti internet:

kailhaman ku kang oman, perkara revitalisasi budaya.

kuring jadi ras inget kana paribasa “cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok”. ku mj mah pernah diplesetkeun, jadi “lila-lila caina beah” hehe. duka pedah mindeng pagiling gisik jeung perkara itung-itungan, model-modelan, jeung gambar-gambaran kitu, aya jorojoy inget kana paribasa cikaracak tea.

diimpleng-impleng, sabenerna eta paribasa ngandung ajen ilmiah, sarta bisa dijadikeun ilham pikeun panalungtikan. paling heunteu aya dua widang anu bisa ngabahas eta paribasa teh. kahiji widang elmu ngitung alias matematika. kadua widang model-modelan dina komputer grafik.

dina widang model-modelan komputer grafik, eta cikaracak teh bisa domodelkeun jadi lengkungan bezier, b-spline, jeung sabangsana. pikeun ngagambarkeun kumaha ngarambatna cai ti luhur ka handap. ngayarayap sapanjang lengkungan tea. dina widang itung-itungan baris ngahasilkeun model “persamaan differensial”.

jigana ku hiji paribasa “cikaracak” bakal ngahasilkeun sababaraha sarjana matematika jeung komputer. malah bisa ngahasilkeun doktor sagala.

salam,

mh —| tina milis kisunda

sing sabar arie… cikaracak maneh teh !! sing tabah…